Coaching Particulieren
Heilbron Coaching staat in verbinding met de medemens: kind, jongeren of volwassen. De begeleiding richt zich op jou, als uniek persoon met jouw eigen verhaal.

Kenmerkend voor de coachingsstijl is dat er contact wordt gemaakt van mens tot mens, van hart tot hart. Er is aandacht voor de buitenkant van jou als mens, voor jouw kwetsbaarheden, verborgen kwaliteiten en dromen. Door deze oprechte aandacht verlopen de coachingssessies open, eerlijk, warm en komen we snel tot de kern.

Werkwijze
Sommige situaties vragen om oplossingen die simpelweg niet met het logische verstand te vinden zijn. Heilbron Coaching begeleidt je door in samenwerking  op zoek te gaan naar eigen antwoorden. Je maakt verbinding tussen gedachten (hoofd) en gevoel (hart). Door middel van gesprekken en andere werkvormen ga je een probleem ervaren als een moment in je leven, die jouw aanreikingen geven om inzichten te krijgen.  Patronen worden doorbroken. Je zal bewuster leven om in elke situatie te kunnen kiezen hoe je denkt, voelt en reageert.