Jongeren
In deze vorm van begeleiding staat wederom de jongere centraal en heeft een actieve rol in zijn of haar eigen ontwikkelingsproces. In deze fase van een ieders leven is de volgende vraag zeer belangrijk:  " Wie ben ik?" Heilbron Coaching begeleidt jongeren om hun eigen antwoorden te vinden.

Waarbij geholpen kan worden

  • Hoogsensitiviteit
  • Echtscheiding ouders
  • Contact maken met leeftijdsgenoten
  • Zelfbeeld- en zelfvertrouwen in ontwikkeling
  • Identiteitsontwikkeling
  • Talentontwikkeling
  • Faalangst

Begeleiding
Deze start met een kennismakingsgesprek alleen of samen met je ouders. De ervaring leert dat 5 sessies een goede start is voor een veranderingsproces. . 
De benadering is ontwikkelings- en oplossingsgericht: Herkennen en erkennen waar je allemaal wél goed in bent en welke positieve eigenschappen je kan inzetten om verandering in gedachten, gevoelens en gedrag te laten plaatsvinden. En je zal merken: de angst om te veranderen wordt kleiner, vertrouwen wordt groter.  

Praktische informatie
Elke sessie duurt 60 minuten.
Heilbron Coaching is lid van beroepsvereniging NVPA, (www.nvpa.org). Raadpleeg uw verzekeringspolis, de consulten vallen onder de complementaire/aanvullende zorg. Hier heeft u geen verwijsbrief van de huisarts voor nodig.