Kindertherapie: "Ik gun mijn kind een gelukkig en vrolijke kindertijd"

Ouders, waarmee ik kennis maak en samenwerk in de praktijk zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ongeacht leeftijd beleven we nu eenmaal situaties, die verdriet, boosheid en angst oproepen en hierdoor laat een ieder bepaalt gedrag zie, dat niet altijd te begrijpen is.

Mijn specialisatie is het begeleiden van hoogsensitieve en meerbegaafde kinderen. 

"Achter elk gedrag zit een goede intentie, maar welke is dat dan?" 

Heilbron Coaching past de integratieve kindertherapie toe op een oplossing- en ontwikkelingsgerichte wijze: Ieder is uniek en het kind wordt met de hulpvraag centraal gesteld. Op deze wijze heeft het een actieve rol in het eigen ontwikkelingsproces. Zo wordt duidelijk wat de achterliggende drijfveer is om in een bepaalde omgeving gedrag en emoties te uiten. Deze ontdekkingstocht hoeft een kind niet alleen te doen, het kan ervaren dat het met zijn en haar goede eigenschappen in staat is om te veranderen op een prettige manier, ook al brengt het weerstanden met zich mee. Want veranderingen van binnenuit zijn geen trucjes, dit is blijvend en helpend. 

Wat zijn redenen voor aanmelding?

Hoogsensitiviteit, meervoudig begaafd, beelddenkers, dyslexie pestslachtoffers, versterken van een positief zelfbeeld en vergroten van zelfvertrouwen, emotie-regulatie klachten. echtscheiding en faalangst.

 

Begeleiding

In overleg zal de start plaatsvinden met of een oudergesprek of een 3-tal individuele kindsessies en daarna een oudergesprek. Heilbron Coaching werkt en begeleidt op maat.Wil je hier meer over weten, neem contact op met Heilbron Coaching

Tijd om te groeien en te bloeien! Veranderen en het doorbreken van gedragspatronen kunnen kinderen prima toepassen in hun ontwikkeling. De steun uit de omgeving is belangrijk, maar hoeverre worden de ouders, leerkrachten en andere vowassenen, die dichtbij het kind staan uitgedaagd? Motiveren en ondersteunen met plezier en openheid in de communicatie.

In het speel/praatkamer van Heilbron Coaching is van alles aanwezig waar kinderen mee kunnen spelen: Speelgoed, knuffels, spelletjes, creatief materiaal en verkleedkleren . De keuze van de activiteit ligt bij het kind. Naast spel wordt er ook gebruik gemaakt van visualisaties, metaforen, samen verhalen maken om blokkades te verkennen, erkennen en los te laten. 

 

Praktische informatie
Elke sessie duurt 45 minuten.
Heilbron Coaching is lid van beroepsvereniging NVPA ( www.nvpa.org). wij adviseren om uw verzekeringspolis te raadplegen omtrent vergoeding van integratieve kindertherapie. Deze vorm van begeleiding valt in het aanvullende pakket onder de alternatieve en complementaire zorg.