Kinder- & Jeugdtherapie

“Een kind kan een volwassene altijd 3 dingen leren:

zich goed voelen zonder reden, altijd ergens mee bezig zijn en met volle overgave weten te vragen om dat waar ze naar verlangen.”

(Paul Coelho)

Redenen voor aanmelding

Hoog sensitief

Meervoudig begaafd

Beelddenkers

Vergroting van zelfvertrouwen

Versterken positief zelfbeeld

Emotie regulatie klachten

Pestslachtoffers

Faalangst

Problemen tgv echtscheiding

“Achter elk gedrag zit een goede intentie, maar welke is dat dan?”

Heilbron Coaching past de integratieve kindertherapie toe op een oplossing- en ontwikkelingsgerichte wijze:

Het kind staat centraal en is uniek. Het kind wordt met de hulpvraag centraal gesteld.

Vanuit het standpunt dat iedereen kan communiceren krijgt het kind een actieve rol in het eigen ontwikkelingsproces. We ontdekken samen wat het gedrag betekent en op welke wijze we patronen kunnen doorbreken. Het is ontdekken, herkennen en erkennen, proberen en ervaren. Zo wordt duidelijk wat de achterliggende drijfveer is om in een bepaalde omgeving gedrag en emoties te uiten.

Deze ontdekkingstocht hoeft een kind niet alleen te doen, het kan ervaren dat het met zijn en haar goede eigenschappen in staat is om te veranderen op een prettige manier, ook al brengt het weerstanden met zich mee. Want veranderingen van binnenuit zijn geen trucjes, dit is blijvend en helpend.

In de speel/praatkamer van Heilbron Coaching is van alles aanwezig waar kinderen mee kunnen spelen: Speelgoed, knuffels, spelletjes, creatief materiaal en verkleedkleren. De keuze van de activiteit ligt bij het kind. Naast spel wordt er ook gebruik gemaakt van visualisaties, metaforen, samen verhalen maken…

Autonomie in verbondenheid

“Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.”

C.G. Jung.

Heb je als ouder een vraag over de relatie van jouw kind of wil je onderzoeken wat de positieve intentie is achter het gedrag van jouw kind,