“I am not what happend to me, 

I am what I choose to become!”

Carl Gustav Jung

De ODC Meting

In 15 minuten inzicht op talent en ontwikkelbaar talent.

ODC  is een evidence based meting, ontwikkelt door de Odin Company vanuit het gedachtengoed van de Jungiaanse analytische psychologie. Saga is de naam van de junior ODC-meting. De junior meting aangepast in taal. Hierbij is gebruik gemaakt van het advies van jongeren.

In 15 minuten inzicht op talent en ontwikkelbaar talent.

De ODC-meting begint met een online vragenlijst, dat bestaat uit 2 delen: Eerste deel bestaat uit het kiezen van acht archetypische figuren. Vervolgens kies je 10 competenties/vaardigheden vanuit 24.

In een analysegesprek bespreken we jouw onbewuste drijfveren, natuurlijk talent, onbenut talent en gedrag wat je laat zien als druk of stress ervaart.  

Het kan zijn dat dit gesprek voldoende is. Wil je weten hoe je meer kan leven vanuit jouw talent en belemmerende gedragspatronen wilt doorbreken? Dan kan de volgende stap een coachingstraject zijn. Hoeveel sessies dat zullen zijn, kunnen we samen afspreken.

Het ODC  is een meting,

geen psychodiagnostisch onderzoek.

Neem contact met mij op.

Maak een afspraak of stel mij een vraag. Dan kijk ik of ik je verder kan helpen.

9 + 8 =

+(31) 6- 250 88 655

info@heilbroncoaching.nl